ORARI Lokal

8A25BKS…Special Event Station YH1AX Orlok Kota Bekasi

Dalam rangka HUT ke 25 Kota Bekasi & HUT ke 39 Orlok Kota Bekasi, ORARI Lokal Kota Bekasi, YH1AX, menyelenggarakan Special Event Station, 8A25BKS. Pada 12 Maret (40M, SSB, 7.125MHz) & 13 Maret 2022 (2M, FM, 145.180).

Translate ¬Ľ